WCAG Richtlijnen: Wat is het en waar moet je op letten?

Wanneer je een website wilt maken, wil je natuurlijk dat deze prachtig wordt. Je denkt misschien direct aan allerlei kleuren, stijlen en fraaie elementen. Misschien ga je dan wel voorbij aan een belangrijk aspect: bruikbaarheid voor mensen met een beperking.

Voor sommige mensen is het moeilijk om vanwege een beperking je website te gebruiken of informatie te vinden. Hier komen de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) richtlijnen in beeld. Deze richtlijnen zijn bedacht om websites toegankelijk te houden voor mensen met een beperking. Bij Developing houden wij altijd rekening met deze richtlijnen. We vertellen je hier graag meer over.

Wat zijn de WCAG Richtlijnen?

WCAG staat dus voor Web Content Accessibility Guidelines, oftewel: de richtlijnen voor webcontent toegankelijkheid. Deze zijn ontwikkeld door het W3C (World Wide Web Consortium), de belangrijkste internationale organisatie voor webstandaarden. Het doel van de WCAG is om handvatten te bieden voor het ontwerpen en ontwikkelen van webcontent die toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Waarover gaan deze richtlijnen?

Om webcontent te maken die ook geschikt is voor mensen met een beperking, kun je werken volgens vier WCAG-richtlijnen:

Waarneembaar: content moet op zodanige wijze worden gepresenteerd dat deze door gebruikers kunnen worden waargenomen, ongeacht hun zintuiglijke vermogens.

Bedienbaar: de gebruikersinterface en navigatie moeten werkbaar zijn, wat betekent dat gebruikers de interface kunnen bedienen en er interactie mee kunnen hebben.

Begrijpelijk: informatie en bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn, zodat gebruikers de inhoud kunnen begrijpen en de interface correct kunnen gebruiken.

Robuust: met “robuust” – misschien een beetje vaag klinkend in deze context – wordt bedoeld dat de content voor allerlei hulpmiddelen te interpreteren moet zijn. Zie het als een stuk betrouwbare veelzijdigheid.

Hoe implementeer je de WCAG richtlijnen dan goed?

Wanneer je de bovenstaande richtlijnen leest, klinkt het misschien best eenvoudig om een website te maken die hieraan voldoet. In de praktijk zien wij vaak genoeg dat het nog helemaal niet zo makkelijk is.

Wanneer wij websites ontwerpen, zorgen wij ervoor dat wij WCAG richtlijnen optimaal implementeren. Regelmatig vernieuwen wij ook websites en dan blijkt dat er tijdens de bouw eigenlijk nooit eerder rekening is gehouden met deze richtlijnen.

Dus: hoe implementeer je deze dan goed? Houd rekening met de onderstaande tips.

Begin met een toegankelijkheidsbeoordeling: er zijn diverse tools waarmee je de toegankelijkheid van je website kunt meten, waaronder PageSpeed Insights van Google. Hierin krijg je eenvoudig toepasbare tips om de toegankelijkheid van je site te verbeteren.

Focus op wat belangrijk is: natuurlijk is alles op je website belangrijk. Sommige dingen zijn alleen nog net iets belangrijker dan andere. Zeker voor gebruikers met een beperking. Denk aan de elementaire zaken die gebruikers nodig hebben op je website. Voorbeelden zijn je menu en contactformulier.

Leesbaarheid: een van de aspecten waaraan vaak voorbij wordt gegaan, is leesbaarheid. Probeer altijd rekening te houden met het feit dat ook mensen met een (kleine) visuele beperking je content moeten kunnen lezen. Dat betekent dat het verstandig is om een duidelijk leesbaar lettertype te gebruiken dat groot genoeg is. Zorg ook voor voldoende contrast met de achtergrond.

Test en optimaliseer voor alle apparaten: wat op het ene apparaat heel toegankelijk lijkt, kan op een ander apparaat totaal niet uit de verf komen. Test dus goed op zo veel mogelijk apparaten en zorg voor een responsief ontwerp dat op elk device optimaal tot zijn recht komt.

Vraag om feedback: de beste feedback krijg je waarschijnlijk uit de groep die de meeste behoefte heeft aan goede naleving van de WCAG richtlijnen. Wees dan ook niet bang om feedback te vragen, bijvoorbeeld met polls en surveys.

Hulp nodig met het implementeren van de WCAG richtlijnen? Wij bouwen websites volledig op maat.

De verschillende niveaus

De WCAG richtlijnen kennen drie niveaus: A, AA en AAA. Niveau A is het meest fundamentele niveau en bevat basiseisen, zoals het bieden van tekstalternatieven voor foto’s.

Niveau AA voegt extra vereisten toe, zoals het zorgen voor voldoende contrast tussen tekst en achtergrond en het aanbieden van meerdere manieren om webpagina’s te vinden.Het is aan te raden om je website altijd aan niveau AA te laten voldoen.

Niveau AAA is het hoogste niveau van toegankelijkheid en omvat meer geavanceerde criteria, zoals het aanbieden van gebarentaal interpretatie voor video’s. Heel erg goed vanuit het oogpunt van toegankelijkheid, maar wellicht niet haalbaar en ook niet nodig voor elke website.